Alam Maya
Release date / Available from:

Audio: Malay
Genre: Drama

When Maya offers to work as a shop assistant for Matin, the owner of Kapow Komix, he initially dismisses her as an annoying student. But when a thief steal rare and valuable comics from him, Maya proves her true worth by hunting the culprit down on the Dark Web. Little does Matin know however that Maya has her own hidden agenda for wanting to meet him ...Apabila Maya menawarkan untuk bekerja sebagai pembantu kedai untuk Matin, pemilik Kapow Komix, Matin mulanya menolak dan menganggapnya sebagai seorang pelajar yang menjengkelkan. Tetapi apabila seorang pencuri mencuri komik yang sukar didapati dan berharga daripadanya, Maya membuktikan dirinya dengan memburu pencuri ini di Dark Web. Matin tak tahu bahawa Maya mempunyai agenda tersembunyinya sendiri demi untuk bertemu dengannya ...

Report a problem